Register users 685 / Online 1
Site Rules
Susitarimas tarp vartotojo ir portalo savininko/administratoriaus:

Portalo Mp3Talpykla.Org taisykles:

1. Taisykliu objektas:
1.1. Visos taisykles yra naudojamos užtikrinti portalo Mp3Talpykla.Org sauguma, informacijos, pateikiamos portale legaluma, portalo vartotoju ir informacijos apie juos konfidencialuma ir LR istatymu laikymasi portalo viduje.

2. Portalo aprašymas:
2.1. Portalas Mp3Talpykla.Org suteikia galimybe portalo nariams keistis muzikos failais.
2.2. Informacija portale gali talpinti tiek administratorius, tiek puslapio lankytojai išskyrus:
2.2.1. Informacija kuria saugo ir jos platinima draudžia ar riboja treciuju asmenu autorines teises, o jas talpinantis asmuo neturi teises jos platinti.
2.2.2. Informacija kurios platinima draudžia Lietuvos respublikos istatymai ar institucijos.
2.2.3. Informacija kursto tautine, rasine, religine, socialine bei lyciu neapykanta.
2.2.4. Informacija šmeižia, ižeidžia žmogu, žemina jo garbe ir oruma. 2.3. Visa Mp3Talpykla.Org portale paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o ja paskelbe asmenys atsakys pagal Lietuvos Respublikos istatymus.
2.4. Pastebejus draudžiama informacija prašome nedelsiant apie tai informuoti portalo administratoriu el. paštu info@Mp3Talpykla.Org.
2.5. Portalas lankytoju statusai:
2.5.1. Negeristruoti lankytojai – lankytojai neužsiregistrave portale. Jie gali matyti dali portalo informacijos.
2.5.2. Registruoti lankytojai – lankytojais užsiregistrave portale, turintys unikalu prisijungimo varda bei slaptažodi. Šie lankytojai gali matyti dali portale esancios informacijos, komentuoti, bei dalyvauti portalo balsavime, rašyti nuomones forume, ir kitaip dalyvauti portalo bendruomeneje.
2.5.3. VIP naryste. Nariai turintys VIP teises portale Mp3Talpykla.Org turi visas teises, kaip ir registruoti vartotojai bei galimybe prieiti prie visos portale esancios informacijos, keistis savo muzikiniais kuriniais (išskyrus administravimo, programavimo bei kitas ne vartotojams skirtas sritis).
2.5.4. Portalo registracija yra nemokama ir ja gali naudotis visi portalo lankytojai.
2.5.5. VIP naryste yra mokama.
2.5.6. Portalo neregistruoti, registruoti ir VIP statusa turintys nariai, administratoriai, savininkai ir kiti asmenys susije su portalu ar jo veikla privalo laikytis visu portalo taisykliu, Lietuvos ir tarptautiniu istatymu, socialiniu ir teisingumo normu.

4. Su portalu susijusiu asmenu isipareigojimai ir atsakomybes:
4.1. Portalo savininkai bei administratoriai isipareigoja:
4.1.1. Nuolat prižiureti bei rupintis portalu.
4.1.2. Atsakyti i portalo nariu bei paslaugu vartotoju klausimus, atsiliepimus, prašymus.
4.1.3. Stengtis kokybiškai teikti portalo nariams priklausancias paslaugas.
4.1.4. Išspresti su portalo sutrikimais susijusius klausimus.
4.1.5. Ispeti portalo narius apie bet kokius su portalo veikla susijusius pokycius.
4.1.6. Atlyginti vartotojo patirtas išlaidas susijusias su portalo veiklos sutrikimais, jei apie tai buvo pranešta per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.1.7. Nuolat tikrinti ir peržiureti portale platinama informacija:
4.1.7.1. Ar tai nera informacija kuria saugo ir jos platinima draudžia ar riboja treciuju asmenu autorines teises.
4.1.7.2. Ar tai nera informacija kurios platinima draudžia Lietuvos respublikos istatymai ar institucijos.
4.1.7.3. Ar informacija nekursto tautines, rasinse, religines, socialines bei lyciu neapykantos.
4.1.7.4. Ar informacija nešmeižia, neižeidžia žmogaus, nežemina jo garbes ir orumo.
4.1.7.5. Ar portale nera platinama kitokia informacija, pažeidžianti Lietuvos respublikos istatymus.
4.2. Portalo savininkai bei administratoriai neatsako už:
4.2.1. Portalo lankytojus, kurie nepaiso ispejimu ir pažeidžia portalo taisykles.
4.2.2. Portalo lankytojus, kurie platina informacija apsaugota autorinemis teisemis ar kitokia informacija, nurodyta kaip netinkama ir nepriimtina pagal šio susitarimo 2.2. punkta.
4.2.3. Portalo lankytoju veiksmus, pažeidžiancius kitu lankytoju teises ar Lietuvos respublikos istatymus.
4.2.4. Del atlyginimo už teikiamu paslaugu sutrikima, jei apie tai nebuvo pranešta vartotojo.
4.2.5. Portalo savininkai ir administratoriai neatsako už vartotojo patirtas išlaidas, jei išlaidos yra aiškiai nurodytos ir aprašytos šiame susitarime.
4.3. Portalo vartotojai isipareigoja:
4.3.1. Portale laikytis visu šio susitarimo taisykliu.
4.3.2. Portale laikytis visu Lietuvos respublikos istatymu.
4.3.3. Už taisykliu ar LR istatymu pažeidimus atsakyti pagal LR istatymus.
4.3.4. Pranešti portalo administratoriui apie kitu su portalu susijusiu asmenu taisykliu pažeidimus.
4.3.5. Ieidami i portala besalygiškai sutikti su visomis portalo taisyklemis.
4.3.6. Pranešti apie portalo administratoriui el. paštu info@Mp3Talpykla.Org apie teikiamu paslaugu sutrikima per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.3.7. Neteikti jokiu pretenziju portalo savininkams už portalo turini, jo veikla ar kitu vartotoju veiksmus, jei tai nepažeidžia LR istatymu ar šio susitarimo taisykliu.
4.3.8. Portalo vartotojas sutinka gauti naujienas, susijusias su svetaine, ir gali bet kada ju atsisakyti siunciamame laiske arba savo profilio nustatymuose
4.4. Portalo vartotojai turi teise:
4.4.1. Naudotis portalo teikiamomis paslaugomis.
4.4.2. Reikalauti portalo savininku ir administratoriu atlyginti išlaidas susijusias su portalo sutrikimu, jei apie tai praneše administratoriui el. paštu info@Mp3Talpykla.Org per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastebejimo apie sutrikima.
4.4.3. Sutikes su šiomis taisyklemis nedelsiant igyti neregistruoto šio portalo nario statusa ir naudotis visomis šio susitarimo 2.5.1. punkte nurodytomis paslaugomis ir teisemis.

5. Baigiamosios nuostatos.
5.1. Šis susitarimas isigalioja nuo vartotojo patekimo i portala.
5.2. Santykiams, susijusiems su šiuo susitarimu, taciau juo nesureguliuotiems, taikomi Lietuvos Respublikos teises aktai.
5.3. Visi gincai tarp portalo vartotoju ir jo savininku ar administratoriu sprendžiami šaliu susitarimu, o nepavykus jo pasiekti Lietuvos istatymais numatyta tvarka. 5.4. Visi gincai susije su portalu sprendžiami Vilniaus mieste, Lietuvos respublikoje, vadovaujantis galiojanciais Lietuvos Respublikos istatymais.

Shoutbox
Nori parašyti? Užsiregistruok!
Skaitliukas.eu - Nemokamas lankytojĹł skaitliukas